วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2018 17:12

สสจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA (QRT)

เขียนโดย... 

         วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นพ.ดิเรก สุดแดน ผชช.ว. เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA (QRT)  โดยมี นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต และทพญ.มยุเรศ  เกษตรสินสมบัติ นำการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

         โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว  พร้อมทั้งขับเคลื่อนโรงพยาบาลชุมชนอีก 5 แห่ง ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ ให้กลับไปปรับปรุง พัฒนาระบบ แล้วรอรับการประเมินต่อไป...

อ่าน 631 ครั้ง