วันจันทร์, 29 มกราคม 2018 15:54

การประชุมวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยมระดับอำเภอภูเพียง ปี 2561

เขียนโดย... 

คป.สอ.ภูเพียง จัดประชุมวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยมระดับอำเภอภูเพียง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอภูเพียง ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

อ่าน 930 ครั้ง