วันจันทร์, 22 มกราคม 2018 10:04

น่านจัดเวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 3 "60ปี รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา"

เขียนโดย... 

         วันที่ 21 มกราคม 2561 นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด เวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 3 “60ปี รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” ณ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ “60 ปี รอยพระบาทแรกประตูสู่น่านตำนานเวียงสา” เวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         สำหรับเวียงสามินิมาราธอน จัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “60ปี รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” มุ่งหวังในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอเวียงสา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเวียงสา อีกทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุนกองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน ในการพัฒนาโรงพยาบาลเวียงสา ทั้งด้านโครงสร้างอาคาร สถานที่ อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการ และสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอเวียงสา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

         โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร ประเภทวิ่งไมโครมาราธอน ระยะทาง 6 กิโลเมตร และประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่าน 11827 ครั้ง