วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 09:38

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เขียนโดย... 

     วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นสุขศาลา 1 ใน 3 แห่งในพระราชดำริให้จัดตั้งเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

อ่าน 1778 ครั้ง