วันอังคาร, 16 มกราคม 2018 09:34

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อ่าน 1415 ครั้ง