งานอาหารปลอดภัย

Title Created Date
รอง ผวจ.น่าน นำทีมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 24 December 2020
คบส.น่าน จัดบูธนิทรรศเรื่องผักและผลไม้ปลอดภัย ในงานเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 4 20 December 2019
รอง ผวจ.น่าน นำทีมตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ และผู้จำหน่ายผัก ผลไม้สดรายใหญ่ในจังหวัดน่าน 20 December 2019
ประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563 12 December 2019
ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562 16 August 2019
คบส.น่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่านจัดประชุมผู้ผลิตข้าวหลามในเขตเทศบาลเมือง 30 July 2019