ข่าวกิจกรรม

รอง ผวจ.น่าน นำทีมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและกระเช้าของขวัญปีใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

          วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้า ในอำเภอเมืองน่านทั้งหมด 5 แห่ง และร้านขายยา 1 แห่ง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต นำคณะตรวจสอบในครั้งนี้