วันพฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2021 16:07

ขยายเวลารับสมัครการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" (HPT) รุ่นที่ 5

เขียนโดย... 

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งขยายเวลารับสมัครและเลื่อนการอบรม
"หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" (Health Policy and Strategy Training : HPT) รุ่นที่ 5

โดยขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ทาง http://bps.moph.go.th

หัวข้อ คลังข้อมูล
หัวข้อย่อย ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

อ่าน 138 ครั้ง