วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2018 14:25

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5261)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ สสสท 309/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม”
2. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 704 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก”
3. หนังสือที่ สพอท. 208/435 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย-ใช่แล้วหรือ
4. หนังสือที่ สพอท. 208/440 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค perfect/ดีจริงหรือ ? และ ธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์การสาธารณสุข และการประกันสุขภาพ
5. หนังสือที่ ศธ 6593(8).2 ฝพ./1426 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ / อบรม “การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 11 (Wound Ostomy and Incontinence Nursing Program)”
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 69 ครั้ง