วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2018 14:18

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4728)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ สรพท.002/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง โครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
2. หนังสือที่ ศธ 0517.06/ว.11064 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2018 ครั้งที่ 14 “Diabetes Care : Practice and Progress”
3. หนังสือที่ ชร 0032.111/ว 220 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเช้าประชุมวิชาการ “Recent Advances in Skeletal Metastasis and Cancer Pain Management 2018 และ 2nd Thai Musculoskeletal Tomour Society Meeting”
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 81 ครั้ง