วันจันทร์, 27 ธันวาคม 2021 15:37

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ นั้น

บัดนี้ การประมวลผลการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 206 ครั้ง