วันจันทร์, 27 ธันวาคม 2021 15:31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชือดังกล่าว เข้ารับการประเมินฯ
โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5
อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

อ่าน 509 ครั้ง