วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2021 10:38

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข_ส่วนกลาง

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข_ส่วนกลาง

อ่าน 112 ครั้ง