วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2019 10:21

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย... 

          ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2562 นั้น

          บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 ธ.ค.2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

อ่าน 240 ครั้ง