วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019 10:08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  นั้น

ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 668 ครั้ง