วันอังคาร, 08 มกราคม 2019 13:40

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เขียนโดย... 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

อ่าน 52 ครั้ง