วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2018 15:01

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดงานสาธารณศุขจังหวัดอุตรดิตถ์

อ่าน 98 ครั้ง