วันพุธ, 26 ธันวาคม 2018 10:59

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

บัดนี้ ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน ในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.

อ่าน 300 ครั้ง