วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2018 10:55

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)

อ่าน 108 ครั้ง