วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2018 16:18

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย... 

ด้วย สสจ.น่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน)

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.น่าน)

โดยให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน

ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

- ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

- ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

อ่าน 1145 ครั้ง