วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2021 10:28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

เอกสารประกอบด้วย

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564

2. รายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1 - 1.1.3

3. รายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เรื่องที่ 2.2

4. รายงานสรุปเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2564

5. สำเนาหนังสือส่งรายงานงบทดลอง ส่ง สตง. จ.น่าน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ปีงบประมาณ 2564

*** ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ ไฟล์แนบ

อ่าน 82 ครั้ง