วันจันทร์, 19 เมษายน 2021 16:58

แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ฉบับที่ 2

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ฉบับที่ 2

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 1196 ครั้ง