วันพุธ, 28 ตุลาคม 2020 09:43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

เอกสารประกอบด้วย

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563

2. รายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1 - 1.1.3

3. รายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เรื่องที่ 2.2

4. รายงานสรุปเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2563

5. สำเนาหนังสือส่งรายงานงบทดลอง ส่ง สตง. จ.น่าน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ปีงบประมาณ 2563

*** ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ ไฟล์แนบ

อ่าน 140 ครั้ง