วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2019 09:11

จัดทำแผนคำของบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทบทวนและจัดทำแผนคำของบลงทุนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส่งแบบคำขอให้ สสจ.น่าน ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

อ่าน 556 ครั้ง