วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2021 13:24

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Featured

เขียนโดย... 

  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดอบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ ให้แพทย์ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดน่านสมัครเข้าอบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอแจ้งกำหนดการอบรมและสอบขึ้น ทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ในวันที ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น ๒ สำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋ในการสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จำนวน ๑๗ ราย ตามไฟล์แนบท้ายนี้

อ่าน 327 ครั้ง