วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2021 08:53

แจ้งเวียนการรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ.2564-2565

เขียนโดย... 

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน ๒ ทุน ได้แก่ ๑. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (ทุนคปก.) ๒. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (ทุนพวอ.) ท่านที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว สามารถสมัครได้ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ 

อ่าน 274 ครั้ง