วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2021 11:26

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ)

เขียนโดย... 

ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยสำนักงานกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting: Zoom Cloud Meetting) สำหรับแพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์/ หมอพื้นบ้านที่มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้เข้าไปสมัครการอบรมดังกล่าวฯ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อ่าน 211 ครั้ง