วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2021 15:52

ขอส่งความเห็นของแพทยสภาเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย Featured

เขียนโดย... 

                           ตามที่  แพทยสภาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบ่งชี๋ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ รวบถึงข้อห้าม ข้อกังวล และข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้กัญชาต่อแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามแนวทางของแพทยสภาป้องกันการใช้กัญชาทางการแพทย์ในทางที่ผิด และก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนและสังคมได้ นั้น

                           ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ความเห็นของแพทยสภาต่อแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย รายละเอียดไฟล์แนบท้ายนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบติในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ต่อไป

อ่าน 91 ครั้ง