วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019 15:45

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ Featured

เขียนโดย... 

เรียน     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)/นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสังกัดสสจ.น่าน

           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

                       คกก.สรรหา วุฒิสภา มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครตามรายชื่อ และสามารถแจ้งข้อมูล ไปยังสำนักกำกับตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                                                       ขอแสดงความนับถือ

 

อ่าน 96 ครั้ง