วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2019 14:09

มอบอำนาจตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน Featured

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

         สสจ.น่าน ส่งหนังสือ การมอบอำนาจนายกรัฐมนตรี ให้  รองฯนายก ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          เพื่อทราบ

อ่าน 104 ครั้ง