วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2018 20:49

การจ่ายค่าตอบแทน “พนักงานจ้างเหมาบริการ” Featured

เขียนโดย... 

                         เอกสาร แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน พนักงานจ้างเหมาบริการ

กรณี การเพิ่มรายละเอียด แนบท้ายตามสัญญา การจ้างหมาบริการ

อ่าน 276 ครั้ง