วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2018 10:14

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เขียนโดย... 

ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกตรกรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 91 ครั้ง