วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2018 14:56

ข้อสั่งการ การดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอัตรายจากยาเสพติด

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

        ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการปรับระบบส่งเสริม บำบัดฟื้นฟู ติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

ภายใต้นโยบายยาเสพติดโลก เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

 

อ่าน 356 ครั้ง