วันอังคาร, 02 มีนาคม 2021 11:55

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง

เขียนโดย... 

อ่าน 40 ครั้ง