วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2021 14:29

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

อ่าน 27 ครั้ง