วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2019 13:16

ร่าง ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใส้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 หลัง

เขียนโดย... 

อ่าน 114 ครั้ง