วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2019 14:51

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสีอาคารตึกผู้ป่วยนอก 30 เตียง และอาคารตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Featured

เขียนโดย... 

อ่าน 135 ครั้ง