Tuesday, 13 November 2018 15:37

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว )เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 หลัง(ครั้งที่ 2)

เขียนโดย... 

อ่าน 118 ครั้ง