วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2018 16:00

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตรง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 หลัง

เขียนโดย... 

อ่าน 79 ครั้ง