วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018 09:18

ร่างประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตรง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 หลัง

เขียนโดย... 

อ่าน 101 ครั้ง