Friday, 09 February 2018 10:55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อถุงผ้า พร้อมสกรีน

เขียนโดย... 
อ่าน 177 ครั้ง