วันจันทร์, 29 มีนาคม 2021 16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

อ่าน 18 ครั้ง