วันพุธ, 01 สิงหาคม 2018 10:51

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

อ่าน 160 ครั้ง