วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2018 14:35

แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

อ่าน 121 ครั้ง