ดาวน์โหลดโปสเตอร์ไข้เลือดออก
 
     
โปสเตอร์
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
     
     
โปสเตอร์ไข้เลือดออก #01
ไข้เลือดออก..ภัยใกล้ตัว

ไฟล์ .PNG
ขนาด 4.52 MB
     
     
โปสเตอร์ไข้เลือดออก #02
สารพัดเคล็ดลับรับมือกับยุงลาย 

ไฟล์ .PNG
ขนาด 6.53 MB
     

Read 7964 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000