Contact

Address:
งานระบาดวิทยา
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
467 ม. 5 ต.ผาสิงห์
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Thailand

Contact Form

Send an Email
(optional)

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000