ดาวน์โหลด กฎ ระเบียบ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
 
     
กฎ ระเบียบ พรบ.
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
     
     
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
      พ.ศ. 2558
--------
ไฟล์ PDF 
ขนาด 150 KB
     
     

กฎอนามัยระหว่างประเทศ
International Health Regulations 
--------
ไฟล์ PDF 
ขนาด 88.0 KB

   
     
ไฟล์นำเสนอ
"IHR 2005 กับงานระบาดวิทยา"
--------
ไฟล์ PowerPoint
ขนาด 8.17 MB
     
     
คู่มือ "ที่นี่มีคำตอบ" 
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
--------
ไฟล์ PDF 
ขนาด 12.0 MB
     
     
พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2523 
--------
ไฟล์ PDF 
ขนาด 144 KB
     
     
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
--------
ไฟล์ PDF 
ขนาด 204 KB
     
Read 1341 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000