สถานการณ์ไข้เลือดออก 23 กันยายน 2562

(ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง)

 ดาวน์โหลดสถานการณ์ฯ ย้อนหลัง  ->  คลิกที่นี่

Read 567 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000