ข่าวกิจกรรม

อย. ลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563  กรรมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มาตรวจประเมินให้คะแนนผู้สมัครเข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2563 (การประกวดสมัยที่ 3) ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นพี่เลี้ยง