ข่าวกิจกรรม

สสจ.น่าน และ ชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ รับโล่เกียรติคุณและร่วมงานแถลงข่าวโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้ เภสัชกรหญิงพัชรา ถาวระ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและนายสมควร เงินสายตา ผู้ใหญ่บ้านเมืองจังเหนือ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ นางจุฑาทิพย์ วิไชยยา อสม. ดีเด่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับภาคเหนือ และคณะทำงานโครงการจังหวัดน่าน ร่วมรับใบเกียรติบัตรด้วย

 

โดยจังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 จังหวัดในการดำเนิน “โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาปลอดภัย แบบบูรณาการ บวร.ร. บ้านเมืองจังเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เน้นการใช้กลยุทธ์ภาคประชาชน (อสม. และ นักเรียน อย.น้อย) เคาะประตูบ้านให้ความรู้ (ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและความปลอดภัยในการใช้ยาในชุมชน) ให้แก่ชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ จำนวน 137 หลังคาเรือนโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ, วัดทุ่งเม็ง, โรงเรียนศรีนครน่าน และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจัง, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง และด่านสายตรวจตำรวจบ้านเมืองจังเหนือ